Novo

Nifty Standard

NIFTY je neinvazivni prenatalni test koji detektuje genetske poremećaje, kao što su Daunov, Edvardsov i Patauov sindrom, već od 10. nedelje trudnoće. NIFTY ima najširi panel ispitivanja – analizira čitav genom bebe – svih 46 hromozoma.